Chủ đề: Phong thủy

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Phong thủy, cập nhật vào ngày: 25/09/2018

Cũng giống như chất xúc tác giúp làm tăng tốc độ của phản ứng hóa học, Phong thủy chỉ cộng hưởng với lao động của con người để nâng cao hiệu quả công việc, chứ không phải cứ làm theo phong thủy rồi ngồi chờ mà tiền bạc tự nhiên chảy vào nhà.