Chủ đề: PwC Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PwC Việt Nam, cập nhật vào ngày: 18/01/2019

Tiếp nối thành công đối với Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, được ghi nhận bằng các giải thưởng cao trong nước và quốc tế trong suốt những năm qua, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 với nhiều điểm nhấn.