Chủ đề: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cập nhật vào ngày: 20/06/2019

Tình trạng các thành viên mạng xã hội đồng loạt chỉ trích, phê phán, hay ca ngợi một thông tin ảo, không có thật, hay việc thích (like), chia sẻ (share) những video clip bạo lực đã phần nào khiến môi trường thông tin trên mạng xã hội thiếu lành mạnh...

Liên quan đến thông tin đăng tải trên một số trang báo điện tử ngày 10-10 về việc Hà Nội tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến người dân về hoạt động của loa phường, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin chính thức về vấn đề này.