Chủ đề: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cập nhật vào ngày: 23/10/2018

Liên quan đến thông tin đăng tải trên một số trang báo điện tử ngày 10-10 về việc Hà Nội tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến người dân về hoạt động của loa phường, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin chính thức về vấn đề này.