Chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cập nhật vào ngày: 21/08/2017

Nhìn ra thế giới mới thấy năng suất lao động của ngành điện nước ta còn yếu kém đến mức nào. Đây là một nguyên nhân khiến cho giá điện còn ở mức cao. Có lẽ, chỉ khi nào xóa bỏ được độc quyền về kinh doanh điện thì giá điện mới ổn định và người tiêu dùng mới được hưởng lợi.

Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua thì hóa đơn tiền điện của các hộ sinh hoạt tăng cao hơn so với các tháng trước đó. Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lý giải nguyên nhân chủ yếu cũng như biện pháp gì để xử lý tình trạng trên.

Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 tác động như thế nào đến doanh nghiệp và hộ tiêu dùng sinh hoạt? Bình quân mỗi hộ gia đình hay doanh nghiệp phải trả thêm bao nhiêu chi phí cho điện?

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phải có một sự cải cách về thể chế để tách EVN ra khỏi Bộ Công thương để bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng khi nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.