Chủ đề: Tổng cục Du lịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng cục Du lịch, cập nhật vào ngày: 22/10/2018

Danh sách 17 khách sạn bị thu hồi quyết định công nhận hạng sao
Hà Nội: Thêm 3 khách sạn bị rút sao