Chủ đề: Thị trường dược phẩm Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thị trường dược phẩm Việt Nam, cập nhật vào ngày: 23/05/2019

Trong năm 2018, 83% số doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định: Nghiên cứu các sản phẩm thuốc mới sẽ là chiến lược ưu tiên đầu tiên. Vậy để thấy, khi thị trường dược phẩm ngày càng có sự phân hóa sâu sắc thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, cho ra đời những loại thuốc có chất lượng, giá thành cạnh tranh với thuốc ngoại đang được các công ty dược lưu tâm hàng đầu.