Chủ đề: Thanh tra Chính phủ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thanh tra Chính phủ, cập nhật vào ngày: 21/08/2017

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, không loại trừ khả năng Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra đột xuất, thanh tra lại hoặc thanh tra đột xuất hoặc khi được Chính phủ giao.