Chủ đề: Thanh tra Chính phủ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thanh tra Chính phủ, cập nhật vào ngày: 26/05/2018

Số điện thoại đường dây nóng phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng
Chỉ tiêu dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 là 82,2%

Với một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, không loại trừ khả năng Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra đột xuất, thanh tra lại hoặc thanh tra đột xuất hoặc khi được Chính phủ giao.