Chủ đề: Thiên Ngọc Minh Uy kinh doanh gì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thiên Ngọc Minh Uy kinh doanh gì, cập nhật vào ngày: 21/03/2019

15
04/2016

Trong 2 năm, người tham gia đa cấp 'cống' hơn 3.400 tỷ đồng cho Thiên Ngọc Minh Uy

Tính đến 21/3/2016 Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có hơn 81.000 tài khoản nhà phân phối trong hệ thống. Trong 2 năm qua, người tham gia đa cấp 'cống' hơn 3.400 tỷ đồng cho Thiên Ngọc Minh Uy.