Chủ đề: UBND TP Đà Nẵng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UBND TP Đà Nẵng, cập nhật vào ngày: 20/03/2019

Theo tin tức từ Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP đã ra yêu cầu tạm ngừng sản xuất đối với 2 Công ty thép Dana Ý và Dana Úc trong thời gian chờ đầu tư nâng cấp, kiểm tra, kết luận của các cơ quan chức năng.