Chủ đề: UBND TP.HCM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về UBND TP.HCM, cập nhật vào ngày: 18/02/2019

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, để thực hiện các dự án BT (đầu tư chuyển giao), thành phố sẽ tổ chức đấu giá đất, đặc biệt các khu đất vàng nhằm tránh tiêu cực. Cùng với đó, sắp tới Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ xây dựng và công khai danh mục quỹ đất để thanh toán cho các hợp đồng BT.

UBND TP.HCM vừa phát đi thông báo cho biết sắp tới TP sẽ thành lập tổ công tác liên ngành thí điểm về cấp phép đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận, giải quyết xuyên suốt thủ tục liên quan về cấp phép đầu tư. Việc thành lập tổ công tác này nhằm mục đích đảm bảo công tác tiếp nhận, thẩm định, cấp phép đầu tư hiệu quả nhất cho người dân muốn thành lập doanh nghiệp.