Chủ đề: VinFast kí hợp đồng với General Motors (GM)

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về VinFast kí hợp đồng với General Motors (GM), cập nhật vào ngày: 17/02/2019