Chủ đề: Vu Lan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Vu Lan, cập nhật vào ngày: 24/08/2019

Lễ Vu Lan là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng của người Việt, mang giá trị nhân văn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn đời của dân tộc ta.