Chủ đề: Wanna Cry

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Wanna Cry, cập nhật vào ngày: 23/05/2018

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc tấn công của mã độc Ransomware WannaCry vào Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VnCert đã có công văn cảnh báo tới các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, hạ tầng internet,...