Chủ đề: WhatsApp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về WhatsApp, cập nhật vào ngày: 22/07/2019

Yahoo Messeger cũ sẽ "không còn tồn tại"!

Mới đây Yahoo đã ra công bố về việc hết hạn của phiên bản Yahoo Messeger cũ vào ngày 5/8. Điều này có nghĩa là từ 5/8 trở đi, người dùng sẽ không còn được tiếp cận với phần mềm chat Yahoo truyền thống đã gắn bó với mình từ năm 1990 cho đến nay.