Chủ đề: Xuân gắn kết - Tết tri ân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Xuân gắn kết - Tết tri ân, cập nhật vào ngày: 11/12/2018

Chương trình khuyến mãi tích hợp “Xuân gắn kết – Tết tri ân” 2017 tri ân khách hàng với tổng giá trị quà tặng lên tới 5 tỷ đồng trong thời gian từ 01/12/2016 đến 28/02/2017 của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên trong đó có Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng Bảo Việt đã diễn ra một nửa chặng đường tại 11 tỉnh, thành phố trọng điểm.