Chủ đề: ai được mua nhà ở xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ai được mua nhà ở xã hội, cập nhật vào ngày: 17/02/2019

Cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, trong đó có 1,7 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, các dự án nhà ở xã hội cho công nhân hiện nay mới chỉ đáp ứng gần 28% nhu cầu, 72% nhu cầu còn lại đang trong giai đoạn chờ giải quyết và tự giải quyết bằng mô hình thuê trọ.

Diện tích "chuẩn" của nhà ở xã hội là bao nhiêu?