Chủ đề: ai được tăng lương

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ai được tăng lương, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

Ai được tăng lương hưu từ ngày 1/8?

Trong hoàn cảnh số lượng cử nhân ra trường thất nghiệp ngày càng tăng cao thì nhóm vừa ra trường đã có được việc làm được đánh giá rất cao. Sự khác biệt giữa hai nhóm này không chỉ là kỹ năng, bằng cấp mà còn là những kinh nghiệm có được trong quá trình học và làm thêm bên ngoài khiến họ có kỹ năng tốt hơn những sinh viên không làm thêm trong thời gian học Đại học.

Những quy định mới về lương trong năm 2016
Từ 1/1/2016 ai được tăng lương và tăng như thế nào?

Cuộc họp bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 đã thất bại do hai bên là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (đại diện cho người lao động) và Phòng Công nghiệp và thương mại VCCI chưa thống nhất được ý kiến.