Chủ đề: bà nguyễn thị minh tâm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bà nguyễn thị minh tâm, cập nhật vào ngày: 24/04/2018

Quan điểm của giới Luật sư sau khi có kết luận của cơ quan chức năng rằng giám định bò viên của Công ty Việt Sin chỉ có ADN của cá và trâu chứ không có ADN của thịt bò.