Chủ đề: bán lại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bán lại, cập nhật vào ngày: 14/11/2018

Bên trong BPhone của BKAV: ít ốc, dễ sửa chữa, mạch đẹp không ghi "Made in Vietnam"