Chủ đề: báo cáo tài chính

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về báo cáo tài chính, cập nhật vào ngày: 26/03/2019

Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), năm 2019 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – VPB sẽ tăng trưởng tổng tài sản 14,3%, tiền gửi tăng trưởng 16,2% và tín dụng tăng 16,3%. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến 10.160 tỷ đồng, tăng 10,5%.