Chủ đề: bò viên của Công ty Việt Sin

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bò viên của Công ty Việt Sin, cập nhật vào ngày: 27/04/2017

Quan điểm của giới Luật sư sau khi có kết luận của cơ quan chức năng rằng giám định bò viên của Công ty Việt Sin chỉ có ADN của cá và trâu chứ không có ADN của thịt bò.