Chủ đề: bưởi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bưởi, cập nhật vào ngày: 20/09/2018

Sau khi người dân bức xúc phản đối, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nghiên cứu lại và quyết định giảm giá phí cho ác phương tiện qua trạm BOT Đại Yên.