Chủ đề: bảo hiểm xã hội cầu giấy

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo hiểm xã hội cầu giấy, cập nhật vào ngày: 24/04/2018

Cập nhật đường dây nóng Bảo hiểm xã hội các quận tại Hà Nội

Theo quy định tại Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.