Chủ đề: bảo vệ môi trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo vệ môi trường, cập nhật vào ngày: 28/04/2017

Đây là câu trả lời của ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính khi được hỏi về tác động của việc điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng dầu tại dự thảo Luật thuế BVMT (sửa đổi) đối với sản xuất kinh doanh và giá cả tiêu dùng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước, ngày 21/7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định 1620/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước.