Chủ đề: bảo vệ người tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo vệ người tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 16/10/2018

Qua nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có những khuyến cáo đến người dân về việc cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo.