Chủ đề: bảo vệ người tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảo vệ người tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 16/08/2018

Từ năm 2015, Chính phủ quyết định ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.