Chủ đề: bất động sản Đà Nẵng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bất động sản Đà Nẵng, cập nhật vào ngày: 21/05/2019

“Bất động sản Đà Nẵng đã khẳng định xu thế phát triển tất yếu bởi Đà Nẵng đang tích tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi, tổng hòa cho tăng trưởng như môi trường đầu tư thuận tiện, hạ tầng vui chơi giải trí cao cấp, hiện đại, sản phẩm du lịch, văn hóa nội và liên vùng đa dạng”, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Savills Hà Nội chia sẻ.

Cơn sốt mới của bất động sản Đà Nẵng