Chủ đề: bộ kế hoạch đầu tư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bộ kế hoạch đầu tư, cập nhật vào ngày: 20/05/2019

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 6, số doanh nghiệp được thành lập mới trên cả nước là 9.761 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 78.299 tỷ đồng, giảm 2,6% về số doanh nghiệp và 22,6% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2016. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng cửa, giải thể là 864 doanh nghiệp.