Chủ đề: bộ trưởng bộ y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bộ trưởng bộ y tế, cập nhật vào ngày: 20/04/2018

Bộ Y tế yêu cầu BV Mắt TW làm rõ nghi vấn biến bệnh nhân thành… “vật thí nghiệm”
Bệnh viện mắt Trung ương biến bệnh nhân thành… “vật thí nghiệm”?
Bộ trưởng Bộ Y tế đăng ký hiến toàn bộ tạng sau khi qua đời