Chủ đề: cà phê Trung Nguyên

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cà phê Trung Nguyên, cập nhật vào ngày: 21/11/2018

Hàng loạt các thương hiệu Việt của các doanh nghiệp có tên tuổi của Việt Nam bị "đăng ký trộm" ở nước ngoài hoặc bị "mượn danh", dán mác để tiêu thụ. Đã có rất nhiều thương hiệu Việt nổi tiếng bị nước ngoài "đánh cắp" nhưng chỉ có một số ít doanh nghiệp thành công trong việc đòi lại thương hiệu, có rất nhiều những thương hiệu Việt đã bị mất trắng.