Chủ đề: các giai đoạn phát triển của trẻ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về các giai đoạn phát triển của trẻ, cập nhật vào ngày: 23/01/2019

Từ khi hình thành đến khi trưởng thành (15 – 20 tuổi ) trẻ em trải qua 6 giai đoạn phát triển : Giai đoạn bào thai; Giai đoạn sơ sinh; Giai đoạn nhũ nhi; Giai đoạn răng sữa; Giai đoạn thiếu niên. Giai đoạn dậy thì. Các giai đoạn có đặc điểm phát triển và nhu cầu nuôi dưỡng khác nhau.