Chủ đề: cách thức xét tuyển báo chí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cách thức xét tuyển báo chí, cập nhật vào ngày: 18/01/2019

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố phương thức nộp phí xét tuyển đại học, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện năm 2016 hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí xét tuyển, thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016.