Chủ đề: công nghệ AI

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công nghệ AI, cập nhật vào ngày: 26/04/2019

Các chuyên gia nhận định, với những tiến bộ về công nghệ trên nền tảng IoT, AI, Big Data..., cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản, đưa bất động sản Việt vươn tầm thế giới.