Chủ đề: cắt điện Hà Nội ngày 13-1

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cắt điện Hà Nội ngày 13-1, cập nhật vào ngày: 21/02/2019