Chủ đề: cổ phiếu Quỹ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cổ phiếu Quỹ, cập nhật vào ngày: 26/05/2019

Nhiều ý kiến cho rằng, giá trị của doanh nghiệp làm công nghệ thường không đo bằng tài sản hiện hữu. Đó không phải là quan điểm sai, nhưng giá cổ phiếu trên thị trường không thể xác định tương đương với những kỳ vọng ước lượng ở thời tương lai. Diễn biến của cổ phiếu Yeah1 thời gian gần đây đem lại nhiều bài học cho nhà đầu tư.