Chủ đề: cục quản lý cạnh tranh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cục quản lý cạnh tranh, cập nhật vào ngày: 25/07/2017

Trước những phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến dịch vụ thẻ tín dụng do các ngân hàng phát hành, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã có một số lưu ý cho người dùng nhằm thông tin hướng dẫn cho người tiêu dùng tránh các tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ.