Chủ đề: cục quản lý thị trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cục quản lý thị trường, cập nhật vào ngày: 22/09/2017

Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 công ty đa cấp với số tiền 92,5 triệu đồng.