Chủ đề: chống lãng phí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chống lãng phí, cập nhật vào ngày: 26/03/2019

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1649-TB/TU về triển khai công tác trọng tâm năm 2019, trong đó có Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.