Chủ đề: cho vay tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho vay tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 18/08/2019

Một số điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng của CTTC, đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi nhưng theo các chuyên gia, việc siết cho vay tiền mặt như dự thảo, vô hình trung đã tự hạn chế sự phát triển của một công cụ hữu hiệu trong việc chống “tín dụng đen”.

Tín dụng đen vẫn có "đất sống" là bởi nhu cầu vay của người dân quá lớn, trong khi các kênh chính thức như ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân lại không đáp ứng được, còn các kênh mới như cho vay tiêu dùng chưa phổ biến.