Chủ đề: dịch vụ ngân hàng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dịch vụ ngân hàng, cập nhật vào ngày: 18/02/2019

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xử lý đến nơi đến chốn “tín dụng đen”, nhất là vào dịp Tết...Đây là vấn đề bức xúc xã hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp quyết liệt để loại trừ.