Chủ đề: dự thảo Nghị quyết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự thảo Nghị quyết, cập nhật vào ngày: 14/12/2018

Từ 1/5/2016 lương cơ sở có thể tăng bao nhiêu?