Chủ đề: dự toán ngân sách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự toán ngân sách, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Từ 1/5/2016 lương cơ sở có thể tăng bao nhiêu?