Chủ đề: di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở, cập nhật vào ngày: 11/12/2018