Chủ đề: doanh nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 19/08/2019

Một số cam kết trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tập trung nhiều vào tự do hàng hóa, dịch vụ, đầu tư..., việc cắt giảm về thuế quan khá cao trong AEC tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt.