Chủ đề: doanh nghiệp thành lập mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp thành lập mới, cập nhật vào ngày: 21/05/2019

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 9.918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tình hình doanh nghiệp tháng 10: Những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế!