Chủ đề: doanh nghiệp viễn thông

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp viễn thông, cập nhật vào ngày: 21/05/2018

Mua bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao di động sẽ không còn dễ dàng!

Trong cuộc họp mới đây về quản lý thuê bao di động trả trước tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Thông tin & Truyền thông tiến hành rà soát, thu hồi toàn bộ số SIM thuê bao đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao trên các kênh phân phối trước ngày 31/12/2016.