Chủ đề: doanh nghiệp xuất khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp xuất khẩu, cập nhật vào ngày: 20/05/2019

Ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.