Chủ đề: everrichs

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về everrichs, cập nhật vào ngày: 17/01/2019

Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) đã ra thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của 2 doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 6, số doanh nghiệp được thành lập mới trên cả nước là 9.761 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 78.299 tỷ đồng, giảm 2,6% về số doanh nghiệp và 22,6% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2016. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng cửa, giải thể là 864 doanh nghiệp.