Chủ đề: facebook

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về facebook, cập nhật vào ngày: 25/09/2018

Vụ việc thông tin cá nhân người dùng Facebook được bí mật thu thập khi sử dụng trình duyệt Cốc Cốc thời gian gần đây và hành động âm thầm xử lý của công ty chủ quản tương tự như Facebook trong bê bối thông tin người dùng mới đây khiến nhiều người bất an.

Người dùng là khái niệm chung chỉ những chủ thể có sở hữu các tài khoản facebook nhưng thực chất bạn là ai trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh này? “Sản phẩm” hay “Khách hàng”.