Chủ đề: giá nước sạch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá nước sạch, cập nhật vào ngày: 24/04/2019

Để đảm bảo người dân được thụ hưởng nguồn nước sạch theo tiêu chuẩn châu Âu, có thể “uống trực tiếp tại vòi” với giá phù hợp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá bán nước sạch đảm bảo hài hòa lợi ích người dân và DN.