Chủ đề: giá thành

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá thành, cập nhật vào ngày: 14/12/2018

Từ 1/1/2018, “khai tử” xăng RON 92

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học, từ 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường.